JUDr. Michal Kellner, advokát – JFK legal (Sídlo)

Komplexní právní poradenství. Možnost právní konzultace a služby i video-online prostřednictvím naší vlastní služby videoprávník.
  • Trestní právo,
  • korporátní právo a obchodně právní poradenství,
  • právo nemovitostí,
  • ochrana osobních údajů, ...