Geodézie Černohorský

Specializuji se na geodetické a kartografické práce. Nabízím geometrické plány pro vyznačení budov a věcného břemene, rozdělení a změnu hranice pozemku. Dále provádím vytyčení stavebních objektů a inženýrských sítí, zaměření polohopisu a výškopisu a výpočet ...

Londýnská 2578/54, Praha-Vinohrady