Aleš Cimala

Překladatelské služby a výuka českého jazyka pro cizince.
Korektury českých překladů i původních českých textů.