Remedium Iustitiae

Naše sdružení bylo založeno za účelem poskytování pomoci občanům v jejich svízelných situacích zapříčiněných zejm. průtahy soudu v řízeních a exekucemi vedenými neoprávněně proti nim na základě protiprávně vydaných rozhodčích nálezů vydávaných samozvanými ...

Vlašimská 1876/13, Praha-Vinohrady