Miroslava Hanyšová

Poradenství v oblasti katastru nemovitostí, zápisy staveb a jejich změn do katastru nemovitostí, geometrické plány, uzavírání smluv, prověřování vlastnictví k nemovitostem.

Záhřebská 614/4, Praha-Vinohrady