Konzervatoř Duncan centre (Teoretická i praktická výuka)

Konzervatoř současného tance a tanečního divadla. Výukový program je sestaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které soudobý tanec nabízí. Absolventi mohou působit dle svého zaměření jako výkonní taneční umělci, choreografové, taneční pedagogové, i jako arteterapeuti.