EXPERTCON s.r.o.

Zpracování znaleckých posudků pozemních a inženýrských staveb. Posouzení vad a poruch nosných i nenosných částí staveb. Návrhy sanací. Posouzení stávajících budov s ohledem na plánovanou modernizaci nebo změnu užívání stavby. Technické audity staveb a pozemků ...

K transformátoru 849/11, Praha-Suchdol