Gloo.cz (Letecké práce)

Letecké práce – fotografie, 4K video, ortofotomapa, inspekční práce, zhotovení 3D modelů, měření objemů.

Lesní 5950 (areál DKS), Chomutov