MM EKO s.r.o.

  • Likvidace odpadů ostatních i nebezpečných.
  • Likvidace tekutých odpadů.
  • Přepravu odpadů.
  • Přistavení kontejnerů.
  • Čištění ploch.
  • Čištění kanalizace.
  • Revize kanalizace TV kamerou.
  • Odběr a analýza vzorků odpadů.
  • Přípravné práce pro stavby.