Tomystav s.r.o.

  • Zemní práce – výkopové práce, základy domů, jámy, bazény, opěrné zdi, inženýrské sítě, skrývky ornice, příprava základů pod komunikace, základové spáry.
  • Kontejnerová doprava – převoz strojů a techniky, odvoz a dovoz zeminy, likvidace stavebních sutí, dovoz ...