Lidé a Politika

Činnost politické strany.

Průběžná 1, Kosoř