Mgr. Daniela Šenarová

Advokátka a advokátní mediátorka s ev. č. 9547. Zapsaná mediátorka u MS ČR.

Lannova 2113/2a, Praha 1 − Nové Město