Ing. Blanka Vávrová

Provádění veškerých geodetických prací, vyhotovení geometrických plánů včetně vytyčení hranic pozemků, zaměření podkladů pro projekty, inženýrské geodézie apod.

Rubličova 972/7, Praha-Ruzyně