JUDr. David Novák, advokát

Poskytuje právní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva, zejména se zaměřením na sepisování smluv a dalších právních jednání, stejně jako zastupování v občanském soudním řízení.

Na Okraji 439/44, Praha-Veleslavín