Česká strana národně socialistická

Politická strana hájící národní zájmy a státní nezávislost.

1. máje 86, Podolanka