Ing. Tomáš Bryknar

Nabízím zaměření budov, tvorby map velkých měřítek i geometrických plánů a prací v investiční výstavbě.

Nad Kazankou 250/20, Praha-Troja
OTEVŘENO (nonstop)