COMENIUS Print, s.r.o.

Zaměřujeme se na vydávání 2 odborných časopisů:

  • Daně a finance sleduje aktuální vývoj v oboru finančního práva a zaměřuje se na analýzu současných teoretických i praktických problémů.
  • Právo pro podnikání a zaměstnání sleduje judikaturu Evropského soudního ...

U dubu 691/48, Praha 4 − Braník