Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Vývoj a výroba prvků a přístrojů v oblasti aplikované fyziky. Rentgenová optika a detektory.