Portál Slovakia (Pobočka)

Vydávame odbornú a populárno náučnú literatúru, publikácie pre širokú verejnosť, e-knihy a časopisy.
Organizujeme semináre pre pedagógov (akreditácia MŠMT). Internetový predaj.