Ing. Jindřich Mihali

Nabízíme překlady, konsekutivní a simultánní tlumočení z/do albánského jazyka. Vše o albánštině a jejích dialektech.
Zajišťujeme technické překlady anglických a italských textů.
Využíváme vlastní překladovou paměť a CAT nástroje.