STAVSPORT PRAHA s.r.o.

Přípravné, předprojekční, projekční a stavební činnosti. Komplexní zpracování požadavku – podnikatelského záměru od přípravné fáze až po realizaci:
  • Prověření proveditelnosti a rentability záměru.
  • Vybrání vhodného pozemku nebo nemovitosti.
  • Provedení ...