Technické služby (Centrála)

  • Údržba veřejné zeleně.
  • Údržba veřejného osvětlení.
  • Správa a údržba místních komunikací.
  • Svoz komunálních odpadů.
  • Provoz separačního dvora.
  • Správa hřbitova.
  • Údržba městského mobiliáře.