Institut vzdělávání SOKRATES, s.r.o. (Sekce Čechy)

Nabídka komplexních přípravných kurzů pro přijímací řízení na vysoké školy. Připravíme Vás na přijímací zkoušky na právnické, lékařské, sociální, filozofické, pedagogické, ekonomické, veterinární nebo technické vysoké školy. Forma nultých ročníků včetně ...

Magdalény Rettigové 47/4 (budova Pedagogické fakulty UK), Praha 1 − Nové Město