Grátis, s.r.o.

  • Grafické návrhy a sazba tiskovin.
  • Malonákladový i velkonákladový tisk.
  • Výroba reklamních letáků a tiskovin.
  • Velkoformátový tisk.
  • POS materiály a polepy výloh.
  • Nákup médií pro reklamu.
  • Adresné, neadresné doručení tiskovin.
  • Internet a webová ...