Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (Následná péče Dobroduš)

Okruh osob, kterým je služba určena:
  • lidé s duševním onemocněním starší 18 let, jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci,
  • jsou v kontaktu se svým psychiatrem, který doporučí zapojení dobrovolníka,
  • jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu ...