Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice)

Pečovatelské služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují klientům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány ...