Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Zabýváme se provozem domu s pečovatelskou službou. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a při zajištění stravy. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Pořádáme různé ...