JUDr. Ing. Petra Nedvídková, LL.M. (Advokát)

Advokát v oblastech smluvního, procesního a nájemního práva, práva společností a duševního vlastnictví.

Voctářova 2449/5, Praha-Libeň