Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Nabízím služby architekta. Zaměřuji se na projektování obnovy a konzervace historických objektů, zejména pak architektonických památek. Zabývám se obnovou měšťanských domů, sakrální a lidové architektury, hradů, zámků, tvrzí, městských opevnění, drobné ...

Novákových 439/6, Praha-Libeň