VK Paliva (Paliva, zemní práce, přeprava)

  • Prodej uhlí, písku, štěrku, kůry a štípaného dříví. Možnost složení pásovým dopravníkem.
  • Zemní a výkopové práce, kopání základů, bazénů, jímek a dalšího, dále rovnání a úpravy terénů.
  • Přeprava sypkých hmot.
  • Přeprava paletového zboží.