Ing. Kateřina Valentová Worschová (Znalecké posudky na ocenění podniků)

Zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika, ceny a odhady se specializací na oceňování podniků, a to především z důvodů obchodně-právních, tak pro účely občansko-právní i trestně-právní. V současnosti je nejčastějším důvodem pro ocenění podniku přeměna ...

Havířská 1413, Kladno
ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)