School Agent

Školní agent je osoba, která šetří Váš čas a energii, ušije Vám školu na míru a ještě poskytne „agentovu slevu na školné“. Rodiče a firmy se na mě obracejí se žádostí o radu ohledně výběru (před)školního zařízení pro své děti či děti svých zaměstnanců. Chtějí vědět, kterou školu bych já osobně doporučila a jestli vím o nějaké v místě bydliště a podobně.
Jako Agent také řeším školám problém s drahou a mnohdy neúčinnou reklamou – noví klienti, rady ohledně marketingu a také promotion.