Ing. Martin Valenta (Posudky lesních pozemků)

Odhady cen lesních pozemků a porostů. Vyčíslujeme také vzniklé škody na lesních porostech (přírodní katastrofy aj.).

Havířská 1413, Kladno