DEZIRA

Komplexní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Zajišťujeme fumigace obilí v silech a mlýnech, vyklízení půd a další práce. Nabízíme služby v oblasti HACCP.

Zasahujeme:

  • v domácnostech,
  • ubytovnách,
  • hotelích,
  • potravinářských ...

Libichov 27, Dobrovice-Libichov