Mečl Legal advokátní kancelář

Specializace na oblast trestního práva, hospodářskou a finanční kriminalitu, oblast kybernetické kriminality, trestní odpovědnost korporací, obchodní právo, práva k nehmotným statkům, rodinného práva, pracovního práva a dalších.

Kozí 916/5, Praha 1 − Staré Město