Člověk hledá člověka, o.s.

Naším cílem je podpora a pomoc biologickým i náhradním rodinám, které mají problémy s výchovou dětí i podpora a pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem či dětem, které žijí dočasně i dlouhodobě v ústavech.