Atletický školní klub Mazurská

Provozujeme atletický klub. Organizujeme soustředění. Účastníme se soutěží a olympiád v kategorii mladších i starších žákyň a žáků.