Buddha Mangala o.s.

Pořádání buddhistických kurzů, setkání a seminářů s cílem vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi Buddhovy nauky za účelem hlubšího pochopení a poznání naší životní skutečnosti.