Čisté Jirčany

Provozujeme sdružení zabývající se děním v obci. Snažíme se zabránit výstavbě spalovny a třídírny komunálních odpadů na území obce.

Jižní 403, Psáry-Dolní Jirčany