Státní veterinární ústav Jihlava

Kontrola zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin, surovin živočišného a rostlinného původu, vody a krmiv.

Rantířovská 93/20, Jihlava-Horní Kosov