Ing. Karel Ondráček, Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, specializace na oceňování lesních porostů a půdy.

Vaculíkova 525/2, Brno-Lesná