prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sužby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování zemědělských strojů.

Ryšánkova 1278/5, Brno-Černá Pole