Prostor pro rodinu o. s.

Vzděláváme osoby v oblasti odborné péče o děti. Realizujeme aktivity, které vedou ke slaďování rodinného a pracovního života.