JUDr. Mgr. Helena Horská, advokátka (Kancelář)

Poskytujeme komplexní právní služby, poradenskou a konzultační činnost ve všech hlavních právních odvětvích. Pomáháme s vymáháním Vašich pohledávek, zastupujeme klienty před soudy a správními orgány, a realizujeme advokátní úschovu za dostupné ceny.