Evropský institut kulturních a mírových studií

Nestátní nezisková organizace. Pořádání kulturních akcí, výzkumná činnost, osvětová činnost. Posláním sdružení je bourání komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími lidmi, osvěta o kulturním životě neslyšících, dále podpora bilingvního vzdělávání a ...