QCONTROL s.r.o., odštěpný závod (Zkušebna)

  • Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků.
  • Certifikace systémů managementu.
  • Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...