Ústav patologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Provoz patologického oddělení. Klinickopatologická analýza úmrtí podporuje etiopatogenetické kritické myšlení a přispívá k rozšíření uvažování lékařů.

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady