Radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Provoz radiodiagnostického oddělení.

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana