Oddělení klinické biochemie (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Provoz hematologickotransfuzního oddělení.