Cordatum Praha

Provoz sdružení pro všestrannou podporu rozvoje osobnosti a sebepoznání prostřednictvím poradenství a vzdělávání.